Základní slovníček správného Aikidoka

Možná se vyděsíš z množství, na které zde narazíš. Není potřeba hned znát vše, příjde to časem a bez větší námahy. Ale pro úplnost je to snad vše, s čím se můžeš při tréninku Aikido setkat ;)

Obecná slovíčka

 • Ai - Harmonie, soulad
 • Ki - duch, mysl, energie, duše
 • Do - Cesta
 • Aikido - Cesta harmonie mysli (překlady jsou různé)
 • Aikidoka - Člověk co cvičí aikido
 • Yoshinkan - Tvrdý styl, název naší školy/stylu aikido
 • Boyokan - Místo, odkud je možno spatřit světlo (cíl, naději...)
 • Aikikai - Styl sjednocující „tradiční“ školy aikido, ti druzí :D
 • Os - Rozkaz, provedu, univerzální odpověď na vše :D
 • Arigatou - Děkuji
 • Arigato Gozaimasu - Děkuji (velice slušně)
 • Domou Arigatou - Děkuji mnohokrát
 • Domou Arigatou Gozaimasu - Děkuji mnohokrát (nejslušnější verze)
 • Arigatou Gozaimashita - Děkuji mnohokrát (minulý čas), děkuji za něco, co pro mě bylo vykonáno
 • Sumimasen - Promiňte, omluvte mě (anglické „excuse me“)
 • Hai  - Ano (ne se neříká, tudíž není potřeba :P )
 • Dojo - Tělocvična
 • Sensei - Mistr klubu/školy
 • O´Sensei - Zakladatel aikido Morihei Ueshiba
 • Kancho sensei - Vedoucí školy Yoshinkan, většinou se myslí Gozo Shioda kancho
 • Shihan - Zasloužilý mistr (tento titul nahrazuje titul sensei)
 • Šómen - Svatyně dojo, místo kde jsou vystaveny fotky senseiů
 • Sempai - Starší žák
 • Uchideshi - Student co žije a studuje aikido v dojo
 • Shitei - Ten, co provádí techniku, obránce
 • Tori - Shitei ve stylu aikikai
 • Uke - Ten, na kom je technika prováděna, útočník
 • Tatami - Žíněnky 
 • Gi/Dogi - Kimono
 • Obi - Pásek
 • Hakama - Tradiční skládaná „kalhotová sukně“, kterou nosí sensei
 • Osae - Finální kontrola útočníka (většinou na zemi)
 • Kyu - Žákovská stupeň (počítaný od 10. do 1.)
 • Dan - Mistrovský stupeň (počítaný od 1. do 10.)

Pokyny/rozkazy    

 • Hajime - Začněte
 • Yame - Stop, přestaňte
 • Metsuke - Pozor (jako na vojně)
 • Sekkin - Pokyn k přiblížení se k partnerovi / uchopení partnera
 • Shomen ni rei - Poklona/poděkování šómenu (směrem k fotkám senseiů)
 • Sensei ni rei - Poklona/poděkování mistru
 • Otagai ni rei - Poklona/poděkování partnerovi
 • Seiza ho - Formalizovaný způsob usednutí ze základního postoje
 • Mokuso - Pokyn k uvolňujícímu dechovému cvičení v sedě, forma meditace
   

Počítání:
Japonci mají několik druhů počítání a několik druhý výslovností, každá škola/klub používá odlišný, ale s tímto výčtem by si měl porozumět všude.

 • 1 - ichi/ich [:iči / ič]
 • 2 - ni [:ni]
 • 3 - san [:san]
 • 4 - shi / yon [:ši / yon]
 • 5 - go [:go]
 • 6 - roku / rok [:roku / rok]
 • 7 - shichi / sich / nana [:sidži / sidž / nana]
 • 8 - hachi / hach [:hadži / hadž]
 • 9 - kyu [:kyu]
 • 10 - ju [:džu / zu]
 • 11 - ju-ichi [:Džuiči / zuiči]
 • 20 - ni-ju [:nidžu / nizu]
 • 21 - ni-ju-ichi [:nidžuiči / nizuiči]
 • 30 - san-ju [:sandžu / sanzu]
 • 40 - yon-ju [:yondžu / yonzu]

Útoky

 • Shomen Uchi - vertikální útok hranou dlaně na čelo
 • Yokomen Uchi - horizontální útok hranou dlaně na krk
 • Tsuki - Úder pěstí (při tréninku většinou na břicho/žebra)
 • Katate Mochi - Úchop zá zápěstí rozdílnou rukou (levá chytá pravou nebo pravá levou)
 • Ryote Mochi - Úchop za obě ruce
 • Aya Mochi - Úchop za zápěstí do křížě (pravá chytá pravou nebo levá levou)
 • Kata Mochi - Úchop za kimono pod ramenem
 • Mune Mochi - Úchop za kimono na středu těla
 • Hiji Mochi - Úchop za lokty
 • Eri Mochi - Úchop za límec
 • Katate Eri Mochi - Úchop jednou rukou za límec a druhou za zápěstí
 • Atemi - Úder provedený obráncem

Postoje a základní pohyby

 • Kamae - Základní postoj
 • Migi Hanmi no Kamai - Pravý postoj
 • Hidari Hanmi no Kamai - Levý postoj
 • Nage - Hod
 • Ukemi - Pád
 • Zempo Kaiten Ukemi - Pád dopředu
 • Ushiro ukemi - Pád dozadu
 • Koho Kaiten Ukemi - Pád dozadu s otočkou
 • Koho ukemi - Pád dozadu na místě
 • Seiza - Japonský sed na kolenou
 • Shikko - Pohyb na kolenou
 • Mae Shikko - Pohyb na kolenou dopředu
 • Ushiro Shikko - Pohyb na kolenou dozadu
 • Kihon dosa - Základní techniky/katy
 • Kihon dosa resuku - Kata skládající se ze základních technik
 • Tachi waza - Cvičení ve stoje
 • Suwari waza - Cvičení v sedě
 • Ushiro waza - Obrany proti útoku zezadu
 • Hanmi hantachi waza - Obrana v sedě proti stojícímu útočníkovi
 • Juwaza - Nepřetržitý útok (Shitei má provézt deset technik)
 • Gowaza - Nepřetržitý útok (Shitei má provézt pět technik - verze pro děti)
 • Oyo waza - Techniky upravené pro sebeobranu / aplikované techniky
 • Shitei waza - Zkouškové techniky

Zbraně

 • Bokken - Japonský cvičný dřevěný meč
 • Jo - Krátká cca 1.2m dlouhá dřevěná hůl
 • Tanto - Japonský cvičný dřevěný nůž
 • Bo - Dlouhá cca 1.8 dlouhá dřevěná hůl (v aikido se s ní moc nesetkáte)

Techniky
Jednotlivé techniky jsou sepsány v samostatném příspěvku, proto je zbytečné je tu vypisovat. Ale můžeme si ukázat, jakým způsobem jsou techniky nazvány na několika příkladech, aby se v nich lépe zorientoval.

Příklad č. 1:

Shomen-uchi sankajo osae ni -> 1. Shomen-uchi   -   2. sankajo osae   -   3. ni
Pokud není řečeno jinak, technika je v Tachi waze a v takovém případě je na prvním místě způsob útoku. V tomto případě se jedná o „shomen uchi“, tedy svislý úder hranou dlaně na čelo. Na druhém místě je samotná technika, tedy „sankajo osae“, což je třetí kontrola s finální kontrolou útočníka na zemi. Na konec je zde číslovka (bývá pouze ichi = 1 a ni = 2). V našem případě je zde „ni“, což je druhá varianta, tedy iniciativu má útočník.

Příklad č. 2:

Ushirowaza ryote-mochi ikajo osae ichi -> 0. Ushirowaza   -   1. ryote-mochi   -   2. ikajo osae   -   3. ichi
Zde je specifikováno „Ushirowaza“, nejedná se proto o techniku klasicky v tachiwaze. Jako útok je zde „ryote-mochi“, tedy úchop za zápěstí obou rukou.  „Uchirowaza ryote-mochi“ tedy dohromady znamená úchop za zápěstí obou rukou zezadu. Technika je zde „ikajo osae“, což je působení na rameno skrze loket útočníka s finální kontrolou na zemi. Varianta techniky je „ichi“, tedy iniciativu má obránce.

Příklad č. 3:
Yokomen uchi sokumen irimi nage ni – 1. Yokomen uchi   -   2. Sokumen irimi nage   -   3. Ni
Není zde specifikováno jak, takže se technika provádí v Tachiwaze. Útok je „Yokomen-uchi“, což je horizontální útok hranou dlaně na krk. Technika je „sokomen irimi nage“, což je ve volném překladu hod bokem. U této techniky není osae. Varianta je „ni“, tedy druhá varianta v níž měl iniciativu útočník.

Všechny techniky jsou pojmenovány podle tohoto jednoduchého schématu, a jakmile ho pochopíš, bude již snadné orientovat se v téměř všech technikách, se kterými se můžeš setkat. Je nutné říci téměř, protože některé techniky nemají oficiální název, nebo ho alespoň neznáme :D