Základní slovníček správného Aikidoka

Možná se vyděsíš z množství, na které zde narazíš. Není potřeba hned znát vše, příjde to časem a bez větší námahy. Ale pro úplnost je to snad vše, s čím se můžeš při tréninku Aikido setkat ;)

Obecná slovíčka

Pokyny/rozkazy    

Počítání:
Japonci mají několik druhů počítání a několik druhý výslovností, každá škola/klub používá odlišný, ale s tímto výčtem by si měl porozumět všude.

Útoky

Postoje a základní pohyby

Zbraně

Techniky
Jednotlivé techniky jsou sepsány v samostatném příspěvku, proto je zbytečné je tu vypisovat. Ale můžeme si ukázat, jakým způsobem jsou techniky nazvány na několika příkladech, aby se v nich lépe zorientoval.

Příklad č. 1:

Shomen-uchi sankajo osae ni -> 1. Shomen-uchi   -   2. sankajo osae   -   3. ni
Pokud není řečeno jinak, technika je v Tachi waze a v takovém případě je na prvním místě způsob útoku. V tomto případě se jedná o „shomen uchi“, tedy svislý úder hranou dlaně na čelo. Na druhém místě je samotná technika, tedy „sankajo osae“, což je třetí kontrola s finální kontrolou útočníka na zemi. Na konec je zde číslovka (bývá pouze ichi = 1 a ni = 2). V našem případě je zde „ni“, což je druhá varianta, tedy iniciativu má útočník.

Příklad č. 2:

Ushirowaza ryote-mochi ikajo osae ichi -> 0. Ushirowaza   -   1. ryote-mochi   -   2. ikajo osae   -   3. ichi
Zde je specifikováno „Ushirowaza“, nejedná se proto o techniku klasicky v tachiwaze. Jako útok je zde „ryote-mochi“, tedy úchop za zápěstí obou rukou.  „Uchirowaza ryote-mochi“ tedy dohromady znamená úchop za zápěstí obou rukou zezadu. Technika je zde „ikajo osae“, což je působení na rameno skrze loket útočníka s finální kontrolou na zemi. Varianta techniky je „ichi“, tedy iniciativu má obránce.

Příklad č. 3:
Yokomen uchi sokumen irimi nage ni – 1. Yokomen uchi   -   2. Sokumen irimi nage   -   3. Ni
Není zde specifikováno jak, takže se technika provádí v Tachiwaze. Útok je „Yokomen-uchi“, což je horizontální útok hranou dlaně na krk. Technika je „sokomen irimi nage“, což je ve volném překladu hod bokem. U této techniky není osae. Varianta je „ni“, tedy druhá varianta v níž měl iniciativu útočník.

Všechny techniky jsou pojmenovány podle tohoto jednoduchého schématu, a jakmile ho pochopíš, bude již snadné orientovat se v téměř všech technikách, se kterými se můžeš setkat. Je nutné říci téměř, protože některé techniky nemají oficiální název, nebo ho alespoň neznáme :D