Bankovní účet.

Přispěvky za tréninky je možné zaplatit v hotovosti na tréninku, nebo poslat na bakovní účet:

2601825728/2010 u FIO Banky.

Do zprávy pro příjemce, prosím uveďte celé jméno studenta