Zkoušky na 10. až 1. Kyu

10-9 kyu

 1. Migi Hanmi no Kamae
 2. Hidari Hanmi no Kamae
 3. Seiza ho
 4. Shikko ho
 5.  Zempo Kaiten Ukemi (pad do př.)
 6. Koho kaiten ukemi (pad do zadu)
 7. Koho ukemi(s partnerem)
 8. Tai no Henko (1,2)
 9. Hiriki no Yosei (1,2)
 10. Shumatsu Dosa (1,2)

8-6 kyu

 1. Migi Hanmi no Kamae
 2. Hidari Hanmi no Kamae
 3. Shikko ho
 4. Zempo Kaiten Ukemi (pad do př.)
 5. Koho kaiten ukemi (pad do zadu)
 6. Koho ukemi(s partnerem)
 7. Tai no Henko (1,2)
 8. Hiriki no Yosei (1,2)
 9. Shumatsu Dosa (1,2)
 10. Katate Mochi Shihonage (1,2)
 11. Shomen Uchi Ikkajo (1,2)

5 kyu

 1. Migi Hanmi no Kamae
 2. Hidari Hanmi no Kamae
 3. Tai no Henko (1,2)
 4. Hiriki no Yosei (1,2)
 5. Katate Mochi Nikajo Osae (1,2)
 6. Shomen Uchi Sankajo Osae (1,2)
 7. Katate Mochi Sokumen Iriminage (1)
 8. Yokomen Uchi Shomen Iriminage(2)
 9. 2 techniky z předchozích úrovně
 10. Shumatsu Dosa (1,2)

4 kyu

 1. Migi Hanmi no Kamae
 2. Hidari Hanmi no Kamae
 3. Tai no Henko (1,2)
 4. Hiriki no Yosei (1,2)
 5. Shomen Uchi Yonkajo osae (1)
 6. Mune Mochi Hijishime (2)
 7. Shomen Uchi Kotegaeshi (2)
 8. Ryote Mochi Tenchi Nage (1)
 9. Suwari Waza Ryote Mochi Kokyuho (1)
 10. 2 techniky z předchozích úrovn
 11. Shumatsu Dosa (1,2)

3 kyu

 1. Migi Hanmi no Kamae
 2. Hidari Hanmi no Kamae
 3. Tai no Henko (1,2)
 4. Hiriki no Yosei (1,2)
 5. Ushirowaza Ryotemochi Ikkajo Osae (1)
 6. Katamochi Nikajo Osae (2)
 7. Suwariwaza Yokomen Uchi Shomen Iriminage (2)
 8. 3x Shitei waza
 9. Shumatsu Dosa (1,2)
 10. Shomen Uchi Jiyu Waza(go waza pro deti)

2 kyu

 1. Techniky 1 - 8 z 3. kyu
 2. Shumatsu Dosa (1,2)
 3. Yokomen Uchi Jiyu Waza(go waza pro deti)

1 kyu

 1. Techniky 1 - 8 z 3. kyu
 2. Shumatsu Dosa (1,2)
 3. Ryote Mochi Jiyu Waza(go waza pro deti)

Shitei waza pro 3-1 kyu

Katate Mochi Shihonage (1)(2)
Ryote Mochi Shihonage (1)(2)
Yokomen Uchi Shihonage (1)(2)
*Shomen,Yokomen,Kata Mochi, Uchi Ikkajo Osae (1)(2)
*Yokomen Uchi Ikkajo Osae (1)(2)
*Kata Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
Ushiro W. Ryote Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
*Katate Mochi Nikajo Osae (1)(2)
*Kata Mochi Nikajo Osae (1)(2) 
*Shomen Uchi Nikajo Osae (1)(2)
*Shomen Uchi Sankajo Osae (1)(2)
*Yokomen Uchi Sankajo Osae (1)(2)
Ushiro Waza Ryote Mochi Sankajo Osae (1)(2)
Shomen Uchi Yonkajo Osae (1)(2)
Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1)(2)
Katate Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)
Kata Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)
Shomen Uchi Shomen Iriminage (1)(2)
Yokomen Uchi Shomen Iriminage (1)(2)
Shomen Uchi hijishime (1)(2)
Yokomen Uchi Hijishime (1)(2)
Kata Mochi Hijishime (1)(2)
Mune Mochi Hijishime (1)(2)
Shomen Uchi Kotegaeshi (1)(2)
Yokomen Uchi Kotegaeshi (1)(2)
Ryote Mochi Tenchinage (1)
Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (1)(2)

10-9 kyu:Vše se provádí jednotlivě a pouze na jednu stranu.
8-6 kyu:Všechny Kihon Dosa se provádí jednotlivě a všechny techniky se provádí na obě strany.
Od 5. kyu:Všechny Kihon Dosa se provádí v párech, avšechny techniky jsou provedeny na ob ě strany.

* Označené techniky se vykonavají jak ve stání tak i v sedu (od 3.kyu)